Το μέτωπο της Πυρκαγιάς στον Σχίνο από το Fire Map της NASA

Το μέτωπο της Πυρκαγιάς στον Σχίνο από το Fire Map της NASA

Πηγή: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2021-05-19..2021-05-20;@23.1,38.0,12z

Ίσως σας ενδιαφέρουν…