Συμμετοχή του Συλλόγου μας σε Ευρωπαϊκή Άσκηση Πεδίου Μεγάλης Κλίμακας

Το Σάββατο 5/11, ο Σύλλογος μας έλαβε μέρος στην Ευρωπαϊκή Άσκηση Πεδίου Μεγάλης Κλίμακας που πραγματοποιήθηκε στο πεδίο βολής, στην Κόρινθο.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκου προγράμματος Search and Rescue, συμμετείχε ο Σύλλογος μας με 2 οχήματα και 4 Εθελοντές, στην άσκηση μεγάλης κλίμακας με σενάριο δασικής πυρκαγιάς πλησίον βιομηχανικής περιοχής.

Στην άσκηση αυτή συμμετοχείχαν 12 χώρες, 28 εταίροι, τουλάχιστον 150 συμμετέχοντες, Συντονιστής προγράμματος ήταν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διοργανωτής άσκησης ΕΠΑΥΠΣ.

1. Προηγμένοι αισθητήρες, συστήματα και διαδικασίες για την απόκτηση βέλτιστης επίγνωσης της επιχειρησιακής κατάστασης, όπως Smart Glasses (SIMAVI), Smartwatch (KT), Emergency response health condition monitoring device (CERTH/HRT), Radiation sensors (wearable) (SIMAVI), Chemical sensors – Rescue MIMS (NTUA), Drones (UHasselt), Collaborative drones’ platform (UHasselt), Rescue Robots & Autonomous vehicles (DFKI), Obstacle Detection and Avoidance System (ODAS) (THALIT), Volunteer application (@CERTH).

2. Ασφαλής συλλογή δεδομένων και ροή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων αρχών και φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση κρίσεων.

3. Συγχώνευση δεδομένων από διαφορετικές πηγές και δημιουργία κοινής εικόνας καταστάσεων για την υποστήριξη αποφάσεων διαχείρισης έκτακτης ανάγκης και κρίσεων.

4. Πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική επεξεργασίας πληροφοριών, το αποτέλεσμα της οποίας θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. #Horizon2020

 

Ίσως σας ενδιαφέρουν…